วันเสาร์ 25 มกราคม 2563
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวท๊อปนิวส์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววันนี้ > ไทย-IOM พร้อมยกระดับความร่วมมือให้ครอบคลุมในทุกมิติ

ไทย-IOM พร้อมยกระดับความร่วมมือให้ครอบคลุมในทุกมิติ

หมวดหมู่ : ข่าวท๊อปนิวส์, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววันนี้ 8 พฤศจิกายน 2019 เปิดอ่าน 2,745 ครั้ง

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องนารี 2 ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอันโตนิโอ วิตอริโน (Mr. António Vitorino) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สรุปสาระสำคัญดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) สำหรับความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านสุขภาพของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งจะช่วยยกระดับด้านสาธารณสุขแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไทยพร้อมร่วมมือและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคในประเด็นต่างๆ

ผู้อำนวยการใหญ่ IOM ยินดีและขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญในด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน และด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะกับแรงงานต่างด้าว ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ IOM พร้อมสนับสนุนการทำงานและให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลไทย เพื่อให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความร่วมมือในด้านการพัฒนาปรับปรุงความรู้ การตระหนักขีดความสามารถนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านสุขภาพ รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการเข้ารับการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานกับกระทรวงสาธารณสุขสำหรับความร่วมมือในอีกสามปีถัดไป ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

โดยรองนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่า การลงนามในครั้งนี้จะเสริมสร้างและเพิ่มพูนความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้เป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติ พร้อมกล่าวให้ความมั่นใจว่า ไทย ในฐานะประธานอาเซียน และรัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะยกระดับและพัฒนาระบบการจัดการด้านสาธารสุขของไทย โดยเฉพาะผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

TopNews! ราคาน้ำมันวันนี้

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าวท๊อปนิวส์

จากกรณีนายแพทย์พิลิปดา พลางกูร เจ้าของบ้านโบราณอายุกว่า 138 ปี ซึ่งกรมศิลปากรพิจารณารับรองให้เป็นโบราณสถานที่ควรอนุรักษ์ไว้ เข้าร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวจากกรณีได้รับผลกระทบจากการสร้างคอนโดมิเนียมหรูโครงการหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับตัวบ้าน ซึ่งเกรงว่าอาจทำให้บ้านหลังดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์พังทลายแต่ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดำเนินการนั้นข่าวใหม่
24 มกราคม 2020

จากกรณีนายแพทย์พิลิปดา พลางกูร เจ้าของบ้านโบราณอายุกว่า 138 ปี ซึ่งกรมศิลปากรพิจารณารับรองให้เป็นโบราณสถานที่ควรอนุรักษ์ไว้ เข้าร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวจากกรณีได้รับผลกระทบจากการสร้างคอนโดมิเนียมหรูโครงการหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับตัวบ้าน ซึ่งเกรงว่าอาจทำให้บ้านหลังดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์พังทลายแต่ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดำเนินการนั้น

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รับฟังข้อเสนอและแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาของ ศอ.บต. ยกระดับการบริหารจัดการด่านชายแดนทั้ง 9 ด่านในพื้นที่ จชต.
21 มกราคม 2020

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รับฟังข้อเสนอและแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาของ ศอ.บต. ยกระดับการบริหารจัดการด่านชายแดนทั้ง 9 ด่านในพื้นที่ จชต.

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 เน้นย้ำส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ของครูให้เปิดกว้างมากขึ้น มุ่งเน้นให้ครูมีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน พร้อมก้าวทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
16 มกราคม 2020

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 เน้นย้ำส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ของครูให้เปิดกว้างมากขึ้น มุ่งเน้นให้ครูมีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน พร้อมก้าวทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook